Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Agenda 21/Agenda2030

Agenda 21/Agenda2030 er en handligsplan for bærekraftig utvikling.

 


På FNs toppmøte om miljø og utvikling i Rio, Brasil i 1992 var representanter fra 179 land samlet. Der vedtok de blant annet Agenda 21,  som er en handlingsplan for bærekraftig utvikling i det 21.århundret. Handlingsplanen oppfordrer alle lokalsamfunn i verden til å handle lokalt og tenke bærekraftig. Toppmøtet i Rio vedtok også Klimakonvensjonen, som ble fulgt opp på klimakonferansen i Kyoto i 1997.

Agenda 21 er nå erstattet av Agenda 2030 og beskriver de 17 målene FN skal jobbe for å oppnå før 2030.

 

 

Tilbake