Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Arbeid
I fysikken er arbeid definert som skalarproduktet av vektorene kraft og vei


Mer om arbeid finner du på: http://no.wikipedia.org/wiki/Arbeid

 

Tilbake