Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Biobrensel


Er en fellesbetegnelse for brensel med biologisk materiale som utgangspunkt. Biobrensel finnes i fast, flytende eller gassform. Noen eksempler er; flis, biogass og ved.

 

Tilbake