Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Bioenergi


Bioenergi er energi fra biomasse, først og fremst fra planter og trær. Biomasse som kan brukes til energi er for eksempel ved, flis, hogstavfall, halm, hurtigvoksende skog, oljevekster som rybs/raps, poteter, organisk avfall, torv og gjødsel.

All biomasse inneholder lagret solenergi gjennom fotosyntesen. Ved forbrenning frigjøres denne energien. Bioenergi utgjør ca. 15 % av verdens totale energibruk. Bioenergi eller biobrensel finnes i fast form, flytende og som gass.

Linker:

http://www.energiveven.no/lenker/lenker.htmlOm bioenergi

 

Tilbake