Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Brennverdi

Brennverdien sier hvor mye varme veden gir ved fyring. Brennverdien måles i kWh/fm3, mengde energi per fastkubikk. All ved har samme brennverdi per kilo. Det betyr at harde, tunge treslag har større brennverdi per volumenhet. Jo høyere tetthet (densitet), jo høyere brennverdi.


Oppbygginga av veden er forskjellig hos de ulike treslaga. Brennverdien kan også variere på samme treslag avhengig av voksested og klima. Det spiller også inn hvilken del av treet veden kommer fra, for eksempel om det er stammeved eller greinved.

Brennverdi for treslag v. 15 % fuktighet

Treslag Effektiv
brennverdi
kWh/fm3

Gråor 1855
Pil 2010
Gran 2085
Osp 2085
Selje 2215
Svartor 2265
Furu 2265
Bjørk 2625
Lønn 2730
Rogn 2730
Ask 2835
Eik 2835
Bøk 2935

 

Tilbake