Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Briketter

Briketter er biobrensel som er komprimert eller presset til stavformede kubber med en diameter på ca. 50 – 75 mm. Briketter brukes i større fyringsanlegg, men kan også brukes i vedovner. Halm, papiravfall og sagflis, bark og kutterspon og rivningsavfall kan brukes.


Fordelen med briketter sammenliknet med ved er at de inneholder mer energi per volumenhet, de tar mindre plass å lagre og er enklere å transportere.

 

Tilbake