Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Bruttovarme /brutto energiinnhold

Den mengde energi et brensel inneholder.


Når det gjelder trebrensel er det først og fremst treslag og fuktighetsinnhold som avgjør dette.

 

Tilbake