Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling defineres som "en utvikling som møter dagens behov, uten å forringe kommende generasjoners muligheter for å dekke sine behov".


Bærekraftig utvikling forutsetter et forbruksmønster som ligger innenfor det økologisk mulige og som vi alle kan oppnå. Denne definisjonen er hentet fra rapporten ”Vår felles framtid” som Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtland-kommisjonen) la fram for FN i 1987. I rapporten er bærekraftig utvikling et sentralt begrep.

FNs toppmøte om miljø og utvikling i Rio, Brasil i 1992, vedtok Agenda 21, en handlingsplan for bærekraftig utvikling i det 21. århundret. Denne planen er utgangspunktet for Lokal Agenda. Over halvparten av landets kommuner har forpliktet seg til å delta i dette arbeidet.

Miljøvernminister Børge Brende overtok vervet som formann for FNs kommisjon for bærekraftig utvikling(CSD), 9. mai 2003.

 

Tilbake