Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Dekar


Er en måleenhet for areal. Symbolet for dekar er daa. 1 daa er 1000 m2.

 

Tilbake