Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Design

Formgivning, utforming. Ordet design kommer av det italienske ordet designo, som betyr tegning eller skisse.


En designer er en formgiver, dvs en som planlegger hvordan gjenstander skal se ut og hvilket materiale de skal produseres i. Industridesigneren lager modeller av bruksgjenstander til industriframstilling.

Helt siden Scandinavian Design-epoken på 50- og 60-tallet, har de nordiske landene, og spesielt Finland, markert seg innen design. Norge har spilt en mer beskjeden rolle, men de siste årene har norsk design fått større oppmerksomhet. Dette er et resultat av en ny generasjon formgivere. Etterspørselen etter norsk design øker, og interessen fra media har steget både i utlandet og hjemme.

Norsk Form, senter for design, arkitektur og bygningsmiljø, ble startet i 1993 som en offentlig finansiert stiftelse som skulle fremme bevisstheten om og forståelsen av design. OL på Lillehammer i 1994 bidro også til større bevissthet rundt design.

Flere og flere bedrifter trekker nå inn profesjonelle designere i produktutviklingsprosessen. De siste årene har Norsk Designråd opplevd en jevn økning av søkere til utmerkelsen Merket for god design.

Lenke:
http://www.norskdesign.no/www.norskdesign.no/
 

 

Tilbake