Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Energi

Energi kan defineres som evnen til å utføre arbeid. På engelsk bruker de uttrykket ”the go of things”. Energi måles i Joule (1 watt i 1 sekund) eller i kWh – kilowattimer. 1 kWh = 3600 kJ.


Når vi utnytter en energikilde, overfører vi energien fra en form til en annen. Når vi brenner ved i peisen overfører vi kjemisk energi, som er lagret solenergi, til varmeenergi.

Et viktig prinsipp med energi er at det til enhver tid finnes like mye av den. Det er umulig å skape energi, og den kan heller ikke forsvinne. Det vi kan gjøre er å omdanne den fra èn form til en annen. Siste ledd i en energikjede er alltid varmeenergi i omgivelsene.

Ulike energityper karakteriseres med et kvalitetsnivå avhengig av i hvilken grad vi kan benytte oss av den gitte energien. Energi med høyt kvalitetsnivå er elektrisk energi, mens varmeenergi har lavt kvalitetsnivå. Det er umulig å overføre all energi fra en type med lavere kvalitet til en med høyere. Det vil derfor alltid være energitap, når man benytter varme til å produsere elektrisk energi.

Noen energibegreper:

Energitjeneste – det vi bruker energien til som lys og varme.

Energibærer – det energitjenesten leveres ved hjelp av. For eksempel vil energitjenesten VARME kunne leveres i form av oppvarmet vann i radiatorer, forbrenning av ved eller olje i kamin eller i form av strøm i panelovner.

Energiform – energi opptrer i ulike former: sol-, bio-, vind- og bølgeenergi, termisk energi osv. En kan også kalle disse energikilder.

Termisk energi – varmeenergi.

Energikvalitet – hvor mange ulike oppgaver en energiform kan utføre. Jo flere oppgaver den kan løse, jo høyere energikvalitet har den.

Noen måleenheter for energi:

Enhet
k = kilo = 1 000 kWh = kilowattimer
M = Mega = 1 000 000 MWh = Megawattimer
G = Giga = 1 000 000 000 GWh = Gigawattimer
T = Tera = 1 000 000 000 000 TWh = Terawattimer
P = Peta = 1 000 000 000 000 000 PWh = Petawattimer

I Norge bruker vi ca. 240 TWh totalt. Av dette er 15 TWh bioenergi. (ca. 6 prosent).

På verdensbasis utgjør bioenergi 15 % av den totale energibruken. Det tilsvarer ca. 14 PWh.

Les mer om fordeling av energiressurser.

 

Tilbake