Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Fastmasseprosent (FM%)

Viser hvor mye av volumet som er fast virke/brensel. En fastkubikk har en fastmasseprosent på 100.


Den er fri for luft. Flis har gjerne en fastmasseprosent på 35-40 %, det vil si mer luft enn fast virke. Stablet ved har en fastmasseprosent på ca. 65.

Forholdet mellom løskubikk (lm3), fastkubikk (fm3) og fastmasse (FM) er slik:

FM x lm3 = 100 x fm3

 

Tilbake