Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Favn
Tradisjonell måleenhet for ved.


En favn er 2m ∙ 2m ∙ vedlengden, eller 4m lengde ∙ 1m høgde ∙ vedlengden. Ofte brukes begrepet favn om ved som er 60 cm lang, og småfavn om ved som er 30 cm lang.

 

Tilbake