Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Fiberplater

Fiberplater(wallboard) framstilles ved at fibermasse blir fordelt på et underlag som ved papirproduksjon. Platene holdes sammen av treets eget bindemiddel, lignin, i stedet for lim. Massen presses og tørkes før den kappes i plater. Wallboard leveres som porøse, halvharde og harde plater.


Trefiberplater regnes som et godt materiale for miljø og helse. Plater som impregneres med harpiks eller asfalt bør ikke anvendes innendørs av helsemessige årsaker.

Fiberplatene tilhører treforedlingsindustrien, i motsetning til sponplatene som er et produkt fra treindustrien.

Foto: Norsk Treteknisk Institutt

 

Tilbake