Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Finerplater

Kryssfinér er minst tre eller flere (alltid et ulikt antall) finérlag som er lagt annenhver gang med fiberretningen på langs og på tvers.


Lagene er limt sammen med vannfast lim (fenollim). I finér og kryssfinér beholder fibrene sin opprinnelige form. Derfor har kryssfinér større styrke og stivhet enn spon og trefiberplater. Kryssfinérplater til konstruksjonsformål er mellom 10 og 30 mm tykke.

Kryssfinér kalles også plywood.
Europeisk kryssfinér produseres av gran, furu, bjørk eller en kombinasjon av disse. For å få de tynne finérlagene kan man enten skrelle eller skjære med kniv. Knivskjæring er vanlig ved produksjon av finér som skal ha dekorativ overflate, f.eks. dører, møbler etc.

Skrelling skjer ved at stokken roterer og en kniv skjærer av et sammenhengende flak etter samme prinsipp som en tømmer en rull papir. Finértykkelsen er oftest mellom 1,5 og 5 mm.

Kryssfinér brukes i møbler, båter, emballasje, innredninger, tak og vegger, som forskalingsplater m.m.

Foto: Norsk Treteknisk Institutt

 

Tilbake