Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Gjenvinning

Papir og papp kan gjenvinnes og bli til nye papirprodukter. Det finnes forskjellige innsamlingsordninger for resirkulering av papp og papir i Norge.


Drikkekartonger blir også resirkulert. De fleste kommuner har i dag en returordning for drikkekartong. Bretting og skylling har blitt en vane for 61 % av forbrukerne. Det er Norsk Returkartong som administrerer denne ordningen.

Men hvor blir det av kartongene som du skyller og bretter? De havner på Hurum Fabrikker AB på Tofte. Der maler de opp kartongene, fjerner plast og metallfolie og lager nytt papir av de rene papirfibrene, med liten innsats av kjemikalier og energi. Det blandes inn ca. 20 % ferske papirfibre - resten er resirkulert papirmasse.

Det resirkulerte papiret går videre til Hippopotamus AS. De produserer trykksaker: Kort, brevpapir, konvolutter og notatbøker mm som selges i butikker over hele landet. Andre trykkerier kjøper også papir fra Hippopotamus til bruk i trykksaker for sine kunder.

Mange aktører innen gjenvinning
Det er også etablert returordning for emballasjekartong i de fleste kommuner. Det er Kartonggjenvinning AS, administrert av Norsk Returkartong, som tar hånd om denne returen.

Peterson-konsernet er Norges største produsent av emballasje og papir til emballasjeindustrien. Innsamlet papir er en viktig råstoffkilde. Selskapet har 1400 ansatte og hovedkontor i Moss.

Glomma Papp produserer om lag 40.000 tonn papir årlig, fullstendig basert på innsamlet papir og pappemballasje. Glomma Papp lager bok- og permpapp, bygningspapp og massivpapp.

Norske Skog har også satset på gjenbruk av papir. I 2002 brukte de 1.24 million tonn resirkulert papir som råstoff.

Hvorfor resirkulering?
Målet med gjenvinning er å holde ressursene i kretsløpet så lenge som mulig, og med minst mulig avfall. Når råstoffene ikke lenger kan gjenvinnes til nye produkter, kan de sendes til et forbrenningsanlegg, og energien brukes til oppvarming.

I dag utgjør returfiber nærmere 40 % av råstoffet til verdens papirindustri. Men det må alltid være en balanse mellom frisk trefiber fra skogen og returfiber som er brukt. Dette er nødvendig fordi trefiberen blir utslitt når den brukes flere ganger.

Linker:

http://www.loop.noBesøk Loop miljøskole
http://www.treveven.no/rundturer/rundturer.htmlFra Grandiosa til Nirvana, virtuell rundtur
http://www.glommapapp.noGlomma Papp
http://www.hippo.noHippotamus AS
http://www.norske-skog.comNorske Skog
http://www.peterson-emballasje.noPeterson Emballasje

 

Tilbake