Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Gjenvunnet trebrensel


Trebrensel som tidligere har vært nyttet til andre formål.Et eksempel er emballasje.

 

Tilbake