Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Halm

Det er stråene som blir igjen etter at man har tresket kornet på åkeren.


Halm har mange bruksområder. Mest vanlig er å samle halmen i rundballer og lute dem, slik at de kan brukes som for til husdyr.

Halm har hittil hatt forholdsvis lav verdi. Det har blitt sett på som et restavfall som mange bønder har valgt å fjerne ved halmbrenning om våren. Halm inneholder imidlertid mye energi og blir i dag sett på som en viktig energiressurs.

 

Tilbake