Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Hektar

Hektar er en måleenhet for areal.


1 hektar = 10 dekar. Denne måleenheten er vanlig i det internasjonale skogbruket og brukes for å angi størrelsen på skog og utmark. I Norge har vi liten tradisjon for å bruke denne enheten. Det har nok en sammenheng med at eiendommene i Norge er forholdsvis små, derfor måler vi arealet i dekar.

 

Tilbake