Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Husdyrgjødsel


Husdyrgjødsel er avføring og urin fra ku, hest, sau, gris og fjærkre. I Norge brukes dette som gjødsel. Det vil si at det spres utover jordbruksarealene og pløyes ned. Gjødsel inneholder mye energi. Det er mulig å utvinne biogass fra husdyrgjødsel hvis den blir behandlet i biogassanlegg. I utviklingsland brukes avføring fra kveg som energikilde. Kurukene tørkes og brennes på bål på samme måte som vi bruker ved.

 

Tilbake