Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Håndverkstradisjoner

Håndverkstradisjoner er en del av kulturarven. Tradisjonene er en del av vår identitet, og noe som gir oss tilhørighet. Likevel er mange av de gamle håndverkstradisjonene i ferd med å dø ut.


Å lage noe med egne hender gir en god følelse. Forming i tre kan være både morsomt og nyttig å lære. Før i tida sa de at ”Ein lærd mann som ikkje lærer seg handverk, vil før eller seinare bli kjeltring.”

I vårt treleksikon kan du lese om SVEIPING og TRESKJÆRING. Har du lyst til å lære mer, kan du gå på biblioteket og låne bøker. Eller du kan melde deg på kurs. Håndverk kan bare læres gjennom praktisk arbeid. Først da erfarer man treets og verktøyets muligheter og begrensninger.

Gamle håndverkstradisjoner kan gi inspirasjon og ideer. Man behøver ikke drive ren kopiering. Tradisjoner kan også danne grunnlag for nye former og uttrykk.

Linker:
article.asp?Data_ID_Article=119&Data_ID_Channel=2Sveiping
article.asp?Data_ID_Article=118&Data_ID_Channel=2Treskjæring

 

Tilbake