Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Klimakvote


Klimakvote en tillatelse til å slippe ut 1 tonn karbondioksid. Kvotene er med på å sette en markedspris utslippet. Ordningen er et tiltak for å forsøke å redusere utslippet av karbondioksid.

 

Tilbake