Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Kyoto-protokollen

Kyotoprotokollen er et forslag til et internasjonalt system av regler for å redusere utslippene av drivhusgasser. Målet med protokollen er å stanse eller bremse det mange mener er en skadelig og menneskeskapt oppvarming av jordkloden. Likevel pågår det fremdeles en debatt om det er klimagasser eller sola som er den viktigste årsaken til klimaendringene.


Kyotoprotokollen ble til under klimakonferansen i Kyoto, Japan i 1997. Dette møtet var en oppfølging av FN-toppmøtet i Rio i 1992. Arbeidet med globale miljøspørsmål kom for alvor på dagsorden da FNs generalforsamling nedsatte Verdenskommisjonen for miljø og utvikling i 1983. Kommisjonen ble ledet av Gro Harlem Brundtland, og i 1987 la de fram sin rapport Vår felles framtid”.

Å få Kyoto-protokollen iverksatt har imidlertid vist seg å være vrient. I-landene pålegges å redusere 6 klimagasser med 5 % innen 2012. Dette legger begrensninger på I-landenes vekst, og derfor er ikke alle villige til å være med. For at protokollen skal tre i kraft, må den ratifiseres(underskrives) av land som står for minst 55 % av verdens utslipp. USA som står for mest utslipp av alle, vil ikke bli med. Derfor foregår det nå (des. 2003) en intens drakamp for å få Russland til å ratifisere protokollen, slik at avtalen kan tre i kraft.

 

Tilbake