Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Trevirke


Trevirke er den nyttbare delen av veden i bartrær og lauvtrær. Det blir brukt som materiale og råstoff for foredling, bearbeiding og bruk.

 

Tilbake