Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Lavutslippsutvalget


Lavutslippsutvalget ble oppnevnt i statsråd 11. mars 2005 og bestod av 7 medlemmer. Utvalgets oppgave var å presentere modeller for å vise hvordan Norge kunne redusere utslippet av klimagasser med 50-80 % innen 2050. Utvalget leverte sin rapport til Miljøverndepartementet 4. Oktober 2006. Utvaget foreslo en rekke tiltak.

 

Tilbake