Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Skogolympiade!
Skogolympiaden er en skolekonkurranse der de skolene som kommer gjennom innledende runder, møtes til finale på Furuberget på Hamar. Det gjennomføres med pilotskoler i år, men vil åpnes for alle skoler neste år.


Gjennom denne konkurransen vil elevene bli bedre kjent med nærskogen deres og øke kunnskapen om skogen.

Skogolympiaden er et samarbeid mellom Skoleskogen, Skogselskapet og Hamar Naturskole.

På nettsidene vil du finne oppgavene og nødvendige lenker for å løse oppgavene. Første runde vil vare fra den 2.-27.mars, andre runde vil vare fra 15.april-15.mai, og så møtes vi til finale den 12. juni i Furuberget.

www.skogolypiade.no

 

Tilbake