Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Children live outside
Organisasjonen Tereza i Tsjekkia har arbeidet med prosjektet Children Live Outside med støtte fra vårt norske skoleprogram. Hovedmotivet har vært å finne metoder der uteskole skal bidra til økt kunnskap om bærekraftig utvikling ved økt bruk av uteaktiviteter.


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, and Norway through EEA grant. www.eeagrants.org

 

Tilbake