Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Lignin
Lignin utgjør ca. 20 % av vedmassen, og er treets bindemiddel.


Lignin gjør at veden tåler strekkspenninger. Ved pelletsproduksjon utnytter man ligninet som bindemiddel.

 

Tilbake