Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Lokal Agenda (LA 21)
Lokal Agenda 21 er den lokale oppfølgingen av Rio-konferansen, og handler om å omsette globale miljøutfordringer til handling der vi lever og bor.


Kapittel 28 i Agenda 21 oppfordrer alle verdens kommuner til å gå inn i en dialog med innbyggerne, lokale organisasjoner og næringsliv for å utvikle egne handlingsplaner for bærekraftig utvikling. Lokal Agenda 21 er et krevende og langsiktig endringsarbeid der lokale myndigheter, næringsliv, organisasjoner og enkeltmennesker sammen må finne noen veier mot en bærekraftig utvikling.

Den første nasjonale konferansen om Lokal Agenda 21 i Norge fant sted i Fredrikstad i februar 1998, med deltakere fra over 160 kommuner og fylkeskommuner i tillegg til representanter for en rekke organisasjoner. Konferansen utarbeidet Fredrikstaderklæringen om lokalsamfunnets innsats for en bærekraftig utvikling, og oppfordret alle lokalsamfunn til å slutte seg til erklæringen og forplikte seg til å gå i gang med Lokal Agenda 21. Høsten 2001 hadde om lag halvparten av landets kommuner sluttet seg til Fredrikstaderklæringen.

 

Tilbake