Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Utlysning av midler
Nå er det mulig å søke om tilskuddsmidler fra Den naturlige skolesekken. Søknadsfrist er 1. mars.


Dersom skolen din har et ønske om å utvikle utforskende undervisning, der flere fag og arenaer tas i bruk, kan Den naturlige skolesekken søkes om tilskudd. Dette er en god anledning for skolen til å lykkes med forankring av et flerfaglig prosjekt som bygger elevenes kompetanser for fremtiden.

Målet er å bidra til økt miljøengasjement hos alle elever og lærere.

I Den naturlige skolesekkens brosjyre kan du lese mer om hva tilbudet går ut på, og hvilke krav som stilles.

I denne borsjyra oppfordres til samarbeid med eksterne aktører, og videre står det:

"Undervisningen bør knyttes til reelle problemstillinger, settes i kontekst, være lokalt relevant og gi barn og unge mulighet til å delta i konkret arbeid for bærekraftige løsninger."

Skogkurs har tidligere mottatt midler fra Den naturlige skolesekken. Ta gjerne kontakt for å høre våre erfaringer.

 

 

 

 

Tilbake