Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Løst volum

Er en måleenhet for volumet av en masse.


I løst volum, er luftrommet mellom de enkelte delene regnet med. Benevningen er lm3. Det er vanlig å selge ved i løst volum.

 

Tilbake