Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Markberedning

Markberedning - foro: Trygve Øvergård

Markberedning er å fjerne flekkvis vegetasjon, og formålet er å legge forholdene til rette for naturlig foryngelse og skape gode vokseforhold for utplantede skogplanter.

 

Tilbake