Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

TRESLAG i Norge - ny app
Med et rikt utvalg av bilder og forenklede nøkler, er denne appen ment som et nyttig verktøy når elever skal bli kjent med våre vanligste treslag.


Knopper, blader, blomst og bark! Det store utvalget av bilder gjør det mulig å gjenkjenne treslaget man står overfor. Appen er i tillegg ment å kunne brukes året rundt. Velg årstid i årshjulet på forsiden, og deretter det treslaget du tror det er. Arten er beskrevet med et godt utvalg av bilder og en tekstside.

Det andre alternativet er å identifisere treslaget vha. nøklene: En knopp-nøkkel for vinteren og en blad-nøkkel for de øvrige årstider.

Appen er det nyeste tilbudet fra Skoleskogen, og er primært ment som et verktøy for elever og lærere, - samt alle andre som har interesse for trær!

 

Info: TRESLAG i Norge er utgitt av Skogkurs. Den er tilgjengelig for mobiltelefoner og nettbrett på App Store (iPhone og iPad) og Play Butikk (Android telefoner og nettbrett). Ved hjelp av appen kan du identifisere og bli kjent med 27 av de vanligste treslagene du treffer på i Norge. TRESLAG i Norge er gratis.

 

Tilbake