Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Massetetthet

Massetetthet er masse per volumenhet.


Den vanligste måleenheten for tetthet er kg/m3. De ulike treslagene har ulik tetthet. Det er en sammenheng mellom massetetthet og brennverdi. Høy massetetthet gir høy brennverdi.

 

Tilbake