Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Massivtre

Massivtre er massive bygningselementer som kan brukes i gulv, vegger, tak, balkonger osv. Treelementene kan for eksempel brukes i eneboliger, mindre boligblokker, parkeringshus og større offentlige bygg.


Massivtre har mange fordeler: Det er lett å kombinere med andre materialer. Det er lett å bearbeide på byggeplassen (tilpasninger, innfestinger, hull for tekniske installasjoner etc.) Tre er et levende og miljøvennlig materiale. Dessuten er tre det sterkeste konstruksjons-materialet i forhold til vekt.

Massivtre-teknikken er utviklet i Canada, og har fått innpass i Mellom-Europa. Med denne nye teknikken kan man bruke tre også i store hus, for eksempel blokker, kotorbygg og offentlige bygg. Dermed kan tre i mange sammenhenger erstatte betong.

Massivtre er egentlig planker (lameller) som ved kryssliming i 5, 7 eller 9 lag sammenføyes til elementer. Disse kan benyttes ubehandlet, slipt og lakkert, oljet eller malt. Moelv Massivtre AS åpnet egen fabrikk for massivtre på Krøderen i februar 2005.

Foto: Moelven MassivTre AS

 

Tilbake