Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Metanol


Metanol kalles også tresprit, fordi det tidligere ble laget ved tørrdestillasjon av tre. (Oppvarming uten tilførsel av luft).

Metanol er et viktig råstoff i kjemisk industri. Stoffet kan også brukes til drivstoff, for eksempel i blanding med bensin.

Metanol er svært giftig, og kan føre til blindhet. Det har også vært dødsfall etter metanolforgiftning, fordi smuglersprit har inneholdt metanol.

Bildet: Statoil er en av Europas største produsenter av metanol. Det framstilles av naturgass her på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal

 

Tilbake