Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Myr

Er et økosystem hvor nedbrytingen av biologisk materiale går så sakte at det skjer en opphoping av delvis nedbrutt materiale.

Myr. Foto: Terje Johannessen

I mange land er myr en viktig energikilde. Myrene høstes ved at torv tas opp og presses til lange pølser. Deretter tørkes de og forbrennes i store forbrenningsanlegg.

 

Tilbake