Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Nettovarme/netto energiinnhold

Energiinnholdet i brenselet redusert for ovnens virkningsgrad, med andre ord den varmen du får ut i rommet.


Som brenselkunde er det denne størrelsen som er interessant, og som du kan beregne energipris ut fra.

 

Tilbake