Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Norsk møbelindustri

Å lage møbler har lange tradisjoner i Norge. Mens produksjonen av tekstiler og skotøy har ”flagget ut”, er møbelproduksjon fremdeles en levedyktig bransje. Møbelindustrien har utviklet seg fra typiske handverkspregede virksomheter til en moderne industri. De siste 50 år har Sunnmøre og Sykkylven vært et senter for norsk møbelproduksjon.


Eksporten av norske møbler har økt de siste ti åra, selv om det er sterk priskonkurranse i det europeiske markedet. Sverige og Tyskland er de største eksportmarkedene. Mellom 15 og 20 produsenter leverer møbler til disse landene.

I år 2000 eksporterte møbelindustrien 30 %. De to neste årene falt eksporten, før det flatet ut og økte igjen i 2004.

Norsk møbeldesign blomstrer
Norske møbelbedrifters suksess skyldes også utviklinga av mer designorienterte produkter. Møbelindustrien har vært aktive brukere av designtjenester, og bransjen har en lang tradisjon for utvikling av nye produkter.

De siste årene har norsk design fått en ny giv. I april 2000 deltok designgruppen norway says på en stor utstilling av internasjonal samtidsdesign i Milano. Det var da 30 år siden sist norske designere deltok på den italienske møbelmessen. Siden har flere fulgt etter. Norsk møbeldesign blomstrer som aldri før.

Gamle tradisjoner og moderne strategier
Norsk trevirke peker seg ut som det naturlige råmaterialet for møbler med typisk nordisk design, med lav vekt og høy slitestyrke. Norsk møbelindustri har også satset på ergonomisk riktige kontormøbler, sofaer og barnestoler. Blant de største eksportartiklene er hvilestoler, sofaer, sitteløsninger for offentlige miljøer og møbler til helsesektoren.

Norske møbler forbindes med kvalitet. Møbelindustrien bygger på gamle håndverkstradisjoner og bruk av naturmaterialer som tre, stein og ull, kombinert med moderne produksjon og markedsføring.


Litt møbelhistorie:
Går vi flere hundre år tilbake i tid, lagde folk ofte møblene sine selv. Etter hvert overtok møbelsnekkerne. Den første industrielle møbelproduksjonen startet i små «kjellerbedrifter». En av de første var Peter I. Langlo på Sunnmøre.

I 1908 ble det arrangert kurs i korgfletting i Stranda. Korgfletting var et kjent håndverk i forbindelse med høybæring, fiskekorger og bårer for transport av pasienter. For Peter I. Langlo var dette husflidskurset avgjørende. Han begynte å produsere korgmøbler, og ble en gründer innen norsk møbelindustri. Dette var i perioden 1910 til 1920.

Virksomheten fortsatte helt fram til bedriften ble overtatt av Ekornes. Andre kjente møbelprodusenter som Stranda Lenestolfabrikk og Møre Lenestolfabrikk, senere Møremøbler, nå Fora Form, er også direkte knoppskytninger fra P. I. Langlo. I dag er det Slettvoll Møbler og Møre Manilla som produserer korg- og manillamøbler.

Stoppede møbler
Korgmøblene var opprinnelig uten stopping. Etter hvert ble sete, rygg og armlene overstoppet. Overgangen skjedde gradvis. På slutten av 20-tallet og gjennom hele 30-tallet var overstoppede møbler uten synlig treverk dominerende.

Det utviklet seg etter hvert en egen skandinavisk møbelstil, som senere fikk navnet Scandinavian Design. Denne stilen var en mykere og mer menneskelig form for modernisme. Ny design ble kombinert med tradisjonelt håndverk. I Norge ble ikke design anerkjent som egen disiplin og profesjon i starten. Men etter krigen fikk vi flere norske møbeltegnere.

Klaffebord og bokreoler
Etterkrigstida var preget av borettslagenes trangbodde «husbank-leiligheter», og møbeldesignerne måtte forholde seg til en ny boligform som krevde praktiske løsninger. Klaffebordet kom på markedet. Kombinert med datidas bokseksjoner ble det en praktisk løsning for små rom.

Bokreoler, som senere fikk fellesbetegnelsen «bokseksjoner», hadde sin store periode i 1960- årene. Bokseksjonene var videreutviklet fra å være rene bokhyller, til å dekke de fleste oppbevaringsbehov for dekketøy, serviser, hjemmearkiv og bøker. I tillegg til arbeids- og spiseplass, ble seksjonen også familiens fjernsynsarena og stuas midtpunkt.

Krogenæs og bondemøblene
Hyttemøbler er et annet tema innen norsk møbeltradisjon. Det var oftest bygdesnekkerne som lagde benker, stoler, framskap og langbord, med enkle bondemøbler som forbilder. Den første designmessige tilpasningen til denne kulturen

Linker:
http://www.treveven.no/rundturer/rundturer.html"Please sit." En rundtur i skandinavisk stoldesign.
 

 

Tilbake