Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Nærvarme


Nærvarme er små varmenett i boligfelt , tettsteder og industrifelt.

 

Tilbake