Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Oljevekster

Jordbruksvekster med stort innhold av protein og fett i frøet. Rybs og raps er de dominerende oljevekstene i Norge.


Forskjellen er at raps har noe lenger veksttid og større avling. Den kan kun dyrkes i de beste områder rundt Oslofjorden. Dyrking av oljevekster gir et godt vekstskifte i ensidig korndyrking. Rybs- og rapsolje er egnet råstoff til biodieselproduksjon.

 

Tilbake