Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Ringporede og spredtporede treslag


Lauvtrær har større behov for vanntransport enn bartrær, fordi vanntapet i bladverket er større enn fra nåletrær. Derfor har de spesielle porer/celler for vanntransport. Lauvtrær deles i ringporede og spredtporede treslag, etter hvordan porene er plassert:

• Ringporede trær har sammenhengende rør i veden bygd opp av store vanntransportceller som strekker seg i treets lengderetning. I enden av stokken eller stubben synes disse som systematiske rekker av nålestikkliknende hull langs årringene. Dette gjelder eik, ask og alm.

• De spredtporede treslagene har porene for vanntransport liggende tilfeldig spredt, og følger ikke noe bestemt mønster.

 

Tilbake