Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Kulturminner i skog

Kan en grop i bakken fortelle om livet "i gamle dager"? Ja! Den kan fortelle biter av en historie om våre forfedre - hvordan de skaffet seg mat, utnyttet energi og brukte naturens ressurser.


En slik grop kan være spennende å utforske, og et meget godt utgangspunkt for å lære mer om hvordan mennesker levde før i tiden. Hvor bosatte de seg, og hvorfor akkurat der? Hva spiste de, og hvordan utnyttet de naturressursene for å kunne overleve?

En grop i bakken kan være rester etter

  • fangstgrop for elg
  • kullmile eller kullgrop
  • tjæremile
  • jernblestringsanlegg

 

Kompetansemål i samfunnsfag på 2. og 4. trinn setter fokus på dette:

  • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
  • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan
  • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

 

Her er våre anbefalte læringsressurser: Nettside med skoghistorien på tidslinje, bok og aktivitetshefte om Suseguri som finner både kullgrop og fangstgrop i skogen, og undervisningsopplegg som beskriver hvordan eleven selv kan lage ei mini tjæremile.

Skoghistorie. Tidslinje med skogens og skogbrukets historie i Norge sett i lys av verdenshistorien.

Suseguri - verdens minste arkeolog. Bok og klassesett

Lag ei mini tjæremile

 

 

Tilbake