Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Skogen i Norge

Mer enn en tredjedel av Norge er skogkledd. 23 % av landet er dekket av det vi kaller produktiv skog. Det vil si skog som har en tilvekst på mer enn 0,1 m3 stammevolum pr dekar og år. De siste hundre åra har trærne i Norge blitt mye større!


I Norge har vi eget nasjonalt fagorgan, Institutt for Skog og Landskap, som arbeider med å kartlegge skogen.

Skog og landskap bruker blant annet satellittbilder til kartlegging. Skogkartene gir oversikt over skogressursene helt ned på kommunenivå. Her kan man se om skogen er gammel eller ung, eller hvor mye gran og furu det finnes. Kartene gir kommunene oversikt over egne arealressurser, og kan brukes til å planlegge hogst og forvaltning.

Les mer om skogen i Norge på Skog og Landskap sine sider.

Du finner også tall og statistikk om skogen i Norge på våre temasider Gull og grønne skoger. (Se under Nøkkelfakta)

 

Tilbake