Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Skoggrense
Skoggrense er en geografisk linje hvor skogen opphører og går over i en annen vegetasjonsform. I Norge går skogen over i fjell.


I Norge har vi to typer skoggrenser: Den polare skoggrense og den alpine skoggrense.
Den polare skoggrense: Det er den nordlige grensen for skogen. Den bestemmes i sin helhet av de klimatiske forhold.
Alpine skoggrense: Skogens grense mot snaufjellet
Skoggrensa bestemmes av
- temperatur, vind og nedbør
- menneskelig aktivitet som beite eller hogst
- treets krav til temperatur og fuktighet for å få optimal frømodning.

 

Tilbake