Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Skogkultur

Skogkultur er planting, såing eller tiltak som gjøres for å sikre naturlig foryngelse etter hogst.


En tommelfingerregel er at det skal plantes på de mest fruktbare områdene og tilrettelegges for naturlig foryngelse på mindre fruktbare områder.

 

Tilbake