Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Storbregneskog


Storbregneskog finnes på flate vassrike leirjordslokaliteter i låglandet eller i høgtliggende lier med sigevann. Jorda er preget av god tilgang på vann og næring. Det dannes humus uten råhumusmatte, og jorda har en fettaktig moldstruktur.

En tett granskog med innslag av lauvtreslag, evt. svartor, kjennetegnes av skogburkne og andre store bregner, islett av høge stauder og urter samt en artsrik, men glissen matte av moser.

Jordsmonn: podsol/brunjord
Markas produksjonsevne: middels/høg

 

Tilbake