Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Suksesjon


Ordet suksesjon brukes om den naturlige forandringa som skjer i vegetasjonen. Skogen går gjennom forskjellige utviklingstrinn eller faser, og forskjellige plante- og dyresamfunn følger etter hverandre.

 

Tilbake