Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Sur nedbør

Sur nedbør er regn som inneholder svovelsyre og salpetersyre. Dette skyldes utslipp av fossile brennstoffer, for eksempel kull og olje, som inneholder svovel og nitrogen. Under forbrenning gir de fra seg svoveldioksid og nitrogenoksider (NOx).


Når svoveldioksid kommer i kontakt med vanndamp, blir det til svovelsyre. Nitrogenmonoksid finner vi i eksosen fra kjøretøyer Sammen med oksygen og vann blir det til salpetersyre. De siste åra har vi klart å redusere utslippene av svovel, men nitrogenoksid er et økende problem, fordi både bil- og flytrafikken øker.

Sur nedbør transporteres med luftstrømmene. Nitti prosent av den sure nedbøren i Norge kommer fra andre land, først og fremst Storbritannia, Tyskland og Øst-Europa. Det er Sørlandet som er mest rammet av sur nedbør. Halvparten av innsjøene er fisketomme, fordi forsuring av vann fører til fiskedød.

Når sur nedbør faller ned over rik kalkholdig skogsmark kan det føre til utvasking av næringsstoffer og opphoping av tungmetaller. Det gir rotskader og redusert vekst. I Europa ser vi at områder med mye industri også er rammet av skogdød.

Skogen i Norge har lenge vært overvåket for å følge med på skogskader og trærnes helsetilstand. Overvåkningsprogrammet for skogskader ble startet i 1984, og er en del av den internasjonale overvåkningen som er etablert av FN. I Norge er det Norsk Institutt for Skogforskning som koordinerer arbeidet.

 

Tilbake