Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Svevestøv

Lufta inneholder alltid partikler. Det kan være fra naturen selv (f. eks. pollen, muggsopp eller sandstøv) eller fra industri, trafikk og vedfyring.


Partiklene løser seg opp og er derfor ikke et globalt miljøproblem. Likevel er svevestøv et lokalt miljøproblem i store byer og i tettbygde dalføre. Svevestøv er spesielt problematisk for astmatikere. Dessuten er barn og gamle mennesker sårbare. Minst 80.000 mennesker i Oslo og 8.000 i Trondheim ble i perioder i fjor plaget av for mye svevestøv. Ved høyt partikkelinnhold i uteluften bør mennesker med lunge- og hjertesykdommer helst holde seg inne eller bruke støvmasker ute.

Vedfyring og biltrafikk er de viktigste årsakene til lokal luftforurensning. Et virkemiddel som kan redusere svevestøv er å redusere antall biler med piggdekk. De tre største byene har fått muligheten til å innføre piggdekkgebyr. For å redusere utslipp fra vedfyring i Oslo har kommunen iverksatt en panteordning for å få skiftet ut gamle, forurensende vedovner med nye. Riktig fyringsteknikk er også viktig for å unngå svevestøv.

 

Tilbake